නාවික

ඔබ ඇණවුම ලබා දී පැය 24 ත් 48 ත් අතර කාලයක් තුළ සියලුම ඇණවුම් නැව්ගත කරනු ලැබේ. ඔබේ ස්ථානය සහ වේගයෙන් ලබා ගත හැකි සේවාව අනුව ඩීඑච්එල්, යූඑස්පීඑස්, රාජකීය තැපෑල, ටීඑන්ටී, ඩීපීඩී. සාමාන්‍ය බෙදාහැරීමේ කාල රාමුව ව්‍යාපාරික දින 1 සිට 7 දක්වා වේ, කෙසේ වෙතත් ඔබට බොහෝ කලකට පෙර ඔබේ අයිතම ලැබෙනු ඇත. සියලුම ඇණවුම් ලුහුබැඳීමේ අංකය සමඟ නැව්ගත කර ඇති බැවින් ඔබට සෑම පියවරක්ම එය නිරීක්ෂණය කළ හැකිය! රේගු හෝ තැපැල් ප්‍රමාද වැනි අපගේ පාලනයෙන් ඔබ්බට ප්‍රමාදයන්ට පැකේජ මුහුණ දිය හැකිය.